Jak přijímat?

Princip přijetí neznamená, že si necháte věci líbit, i když se vám nelíbí. Není to způsob reakce ve své podstatě. Není to ani nyní v tomto kontextu takto myšleno. Jak tedy přijímat?

Je to o tom, brát (nechat na sebe působit) věci tak, jak jsou. Že i takto mohou existovat. Primárně jde tedy o to, nesoudit.

Jak nesoudit?

Nesoudit znamená zůstat ve svém postoji na jednom místě. V podstatě nezaujímat žádný postoj = vypnout mysl. Znamená to nevychýlit se na pomyslné ose "dobrý versus špatný" ani na jednu stranu. Jinak řečeno nedovolit, aby se vás to dotklo.

Je to něco, co jde kolem vás a nejste to vy, ale zároveň to nevylučujete, že to existuje, tedy to přijímáte. Vyloučíte rozumovou část a zapojíte to, co vnímá "jak na mě daná věc působí?". Nehodnotíte a čekáte, co to vyvolá.

Jedná se o přijetí něčeho, někoho aniž by nám tuto pravdu o něčem a někom mysl překládala. Jedná se tedy o myslí nezprostředkovanou zkušenost a tedy o primární poznání skutečnosti (prožívání přítomnosti). V podstatě to probíhá bez vnitřního monologu, beze slov.

Stav reakce

Můžete mít pocit, že to nic nedělá a vy musíte přeci něco dělat. Z nic ale vzniká spousta možností. Vytváří vám prostor pro reakci. Reakce je pak bezprostřední a opravdová. Není to vykonstruovaná reakce mysli.

Nevyčerpáte se tak, protože nic nedáváte, jen přijímáte skutečnost. Neaktivujete vnitřní  zranění a tím automatické vzorce chování. Transformujete svůj obvyklý způsob prožívání života.

V nekonečném klidu se pak mění vnímání času a jako byste ho najednou měli spoustu. Je to jiná dimenze prožívání života než jakou nám obvykle zprostředkovává mysl a než jak obvykle činíme. V tomto směru nečiníme nic, jen jsme.

A to někdy stačí, ne?

Další zajímavé články